Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout. 1-60 pp.
Contains:
Belpaire, C.; De Cooman, W.; Goemans, G.; Onkelinx, T.; Quataert, P. (2006). Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 46-53, more
Chen, M.; Wartel, S.; De Smedt, F. (2006). Water en sediment in het estuarium van de Schelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 25-31, more
Hamonts, K.; Maesen, M.; Ryngaert, A.; Bronders, J.; Springael, D.; Dejonghe, W. (2006). Sediment als biobarrière voor grondwater verontreinigd met gechloreerde alifatische koolwaterstoffen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 54-60, more
Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006). Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 32-40, more
van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45, more
Van Hoestenberghe, T.; Eylenbosch, J.; Voet, M. (2006). Sedimenttransport meten in onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 9-17, more
Vandaele, K.; Evrard, O.; Swerts, M.; Lammens, J.; Priemen, P.; van Wesemael, B.; De Vrieze, M. (2006). Effect van erosiebestrijdingsmaatregelen in deelbekken Melsterbeek systematisch gemeten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 1-8, more
Verhoeven, R.; Banasiak, R..; Van Poucke, L.; Huygens, M. (2006). Sedimentbalansen in rivieren. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 18-24, more

Available in
Document type: Conference

Keywords

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top