Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage
Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002). Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen. 54 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Environmental effects
  Legislation > Navigation regulations > Harbour regulations
  Belgium, Flanders [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Lammerant, J., more
 • van Dyck, M., more

Abstract
  Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een opdracht uitgeschreven om een Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid op te stellen. De doelstelling van het Langetermijnvisieproject is de uitwerking van een visie voor het Vlaams gewestelijk zeehavenbeleid. In deze visie worden de doelen van het gewestelijkzeehavenbeleid, de strategieën om deze doelen na te streven en de beleidsinstrumenten die nodig zijn om deze strategieën uit te voeren, vastgelegd. De visie zal dienen als een langetermijnkader voor de ontwikkeling van concrete, kortlopende zeehavengerelateerde beleidsplannen in de verschillende regeringsperioden en parlementaire werkingsjaren. De uitvoering van deze opdracht wordt gecoördineerd door de Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit. Ze wordt van nabij opgevolgd door de Secretaris-Generaal van het Departement vanLeefmilieu en Infrastructuur, daarin bijgestaan door een stuurgroep. De opdracht wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Resource Analysis, McKinsey&Company, WES, CIBE, Technum, prof. dr. Theo Notteboom en prof. dr. Jan Berghmans.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors