Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
Meire, P.; Maris, T. (2008). MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 173 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Monitoring
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Schelde R. [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, more

Authors  Top 

Abstract
  In deze nota wordt eerst kort gerefereerd naar de verschillende beleidskaders, waarna de filosofie van het voorgestelde monitoring project wordt gesitueerd. In een eerdere nota werd voor de verschillende onderdelen een kritische evaluatie gemaakt van de bestaande programma’s en voorstellen geformuleerd voor een consistent programma. Die voorstellen werden besproken binnen PROSES, het OAP en vervolgens werden deze besproken met verschillende specialisten. De resultaten daarvan werden verwerkt in deze nota. Het hier voorgestelde programma is geen opsomming van alle mogelijke monitoringswensen van diverse instanties maar is een selectie van die parameters die nodig zijn om de ontwikkelingen van het systeem te kunnen volgen. Diverse voorstellen werden dan ook niet weerhouden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors