Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp.
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Sargassum muticum - Japans bessenwier, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 95-103, more
Cover

Available in  Author 

Keywords
  Taxa > Species > Introduced species
  Sargassum (Bactrophycus) muticum (Yendo) Fensholt, 1955 [WoRMS]
  ANE, Belgium [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat
  Marine/Coastal

Project Top | Author 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Author  Top 
 • VLIZ Alien Species Consortium, more

Abstract
  Japans bessenwier Sargassum muticum kwam oorspronkelijk enkel voor langs de kusten van Japan, Rusland, Korea en China. Dit bruinwier werd in Europa ingevoerd samen met de Japanse oesters (rechtstreeks uit Azië of met Japans bessenwier geïnfecteerde kweek uit Canada). Hoewel Japans bessenwier al sinds de jaren zeventig regelmatig bij ons aanspoelt werden de eerste vastzittende exemplaren pas in 1999 aangetroffen, in de haven van Zeebrugge. In gebieden waar het Japans bessenwier een succesvolle invasie kent (niet zo in België), verdringt het de oorspronkelijke soorten door zijn snelle groei. Anderzijds ondersteunen drijvende wierpakketten op zee een rijke gemeenschap van mariene organismen die het zeewier gebruiken als voedselbron, beschutting, foerageergebied of vasthechtingsoppervlak.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author