Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen
Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Evaluation
  Inflow > River discharge
  Levels > Water levels
  Prediction > Flood forecasting
  Rainfall
  Turnover
  Water bodies > Inland waters
  Water management > Permanence > High water(reporting)
  Belgium, Bruges Polders Basin; Belgium, Demer Basin [Marine Regions]; Belgium, Dender Basin [Marine Regions]; Belgium, Ghent Canals Basin; Belgium, IJzer Basin [Marine Regions]; Belgium, Leie Basin [Marine Regions]; Belgium, Upper Schelde Basin [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 

Authors  Top 
 • Deschamps, M., more
 • Boeckx, L., more
 • Van Eerdenbrugh, K., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Vanaf 9 februari 2009 ’s middags vielen grote neerslaghoeveelheden tot 10 februari ’s avonds. In de dagen diedaarop volgden viel nog een beperkte hoeveelheid neerslag. Dit neerslagevent zorgde voor sterke toenames vandebieten en waterstanden op de bevaarbare waterlopen. In alle bekkens werden waak- en/of alarmpeilenoverschreden. Deze wasperiode had op de bevaarbare waterlopen een terugkeerperiode die varieerde vanminder dan 1 jaar (Leie te Menen) tot maximum 5 jaar (Dender te Overboelare).In dit document wordt per bekken deze wasperiode beschreven, zowel naar gevallen neerslag, gemeten waterstanden en debieten als naar de kwaliteit van de voorspellingsmodellen toe. Tot slot was er ook een stormtij in het Tijgebied van de Zeeschelde op 10 februari, ook dit wordt besproken. De terugkeerperiode van het opgetreden hoogwater is 1 jaar.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors