Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2
Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Helvert, M. (2002). ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3246. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
  • Jeuken, C.J.L., meer
  • Wang, Z.B., meer
  • van Helvert, M.

Abstract
    Integraal zandbeheer vereist een goed inzicht in de morfologische ontwikkelingen en de zandhuishouding van de Westerschelde en monding onder invloed van menselijke ingrepen (baggeren en storten) en natuurlijke processen en forceringen op verschillende ruimte- en tijdschalen. Naast andere onderzoeksinspanningen is voor het Schelde estuarium het ESTMORF-model ontwikkeld om de kennis op dit gebied te vergroten. Het algemene doel van de voorliggende studie bestaat uit het vergroten van de kennis over de zandhuishouding van de Westerschelde en de monding onder invloed van: a) de uitgevoerde (tweede verdieping) en een door Vlaanderen gewenste derde vaargeulverdieping, en b) de natuurlijke forceringen zeespiegelstijging en 18,6-jarige cyclus. Hiervoor zijn modelberekeningen uitgevoerd met het Estmorf model van de Westerschelde met mondingsgebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs