Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten
Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005). Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 

Abstract
    Met de vaststelling van de integrale visie op de Deltawateren 'De Delta in Zicht' in 2003 is een proces in gang gezet voor eeen gezonde, veilige en duurzame toekomst van het Deltagebied. De visie beschrijft een zoekrichting voor de oplossing van de verschillende problemen van de huidige Deltawateren en de kansen die daarbij ontstaan. Herstel van estuariene dynamiek wordt, als intrinsieke waarde van de Delta, als de belangrijkste zoekrichting beschreven. Om na te gaan in hoeverre deze dynamiek verloren is gegaan en wat de kansen zijn tot herstel is een kansenkaart esturariene dynamiek voor de Delta uitgewerkt. Vanuit de inhoudelijke benadering is een overzicht gegeven van projecten en is een aanzet gegeven voor een methodiek om maatregelen integraal te kunnen beoordelen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors