Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1)
Jeuken, C.J.L.; Tanczos, I.; Thoolen, P.; van Helvert, M.; Wang, Z.B. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1). WL | Delft Hydraulics: Delft. 49 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Jeuken, C.J.L., more
  • Tanczos, I.
  • Thoolen, P., more
  • van Helvert, M.
  • Wang, Z.B., more

Abstract
    Tijdens de studie voor de Lange-termijn visie Schelde estuarium (LTV-SE) is het cellenconcept Westerschelde ontwikkeld. Het concept is een schematisatie van de morfologie en de capaciteit van zandtransport in de getijdengeulen van de Westerschelde. Het is ontwikkeld om de stabiliteit vast te stellen van het geulensysteem onder invloed van baggeren en storten (van zand). Dit rapport beschrijft werkzaamheden die verricht zijn binnen het eerste resultaatgebied, namelijk • het plaatsen van het cellenconcept in de bredere context van beheer en beleid (Hoofdstuk 2), • het inventariseren van de meest cruciale aannamen in het cellenconcept en het opzetten en kalibreren van een model op basis van Sobek, bedoeld ter onderbouwing van de aannamen in het cellenconcept (Hoofdstuk 3), en • het maken van een plan van aanpak over hoe de implicaties van natuurwetenschappelijke onzekerheden in het cellenconcept en natuurlijke variabiliteit duidelijk kunnen worden gemaakt voor beleid en beheer tijdens de operationalisering en toepassing van het cellenconcept (Hoofdstuk 4).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors