Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Geulwandverdediging Westerschelde
Saathof, K. (2008). Geulwandverdediging Westerschelde. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.003. RWS Zeeland: Lelystad. 37 pp.

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 

Abstract
    Tussen Nederland en Vlaanderen is een verdrag gaeloten over een ruimer getijvenster voor grotere schepen. In de Westerschelde heben de vaargeulen van Vlissingen naar Antwerpen reeds twee verdiepingen ondergaan. Om de scheepvaart in de nabije toekomst meer tegemoet te komen, staat een derde verdieping op stapel, waardoor mogelijk de geulwanden instabieler zouden kunnen worden. Rijkswaterstaat heeft samen met GeoDelft em WL/Delft Hydraulics voor een aantal locaties langs de Westerschelde (Gat en Nol van Ossenisse, Zuidergat, en Nauw van Bath) verschillende items nader verkend

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author