Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011
Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp.

Available in  Authors | Datasets 

Authors  Top | Datasets 
  • Spronk, G., more
  • Van Braeckel, A., more
  • Van Ryckegem, G., more
  • De Jong, D.
  • Kers, B.

Abstract
    Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid van het Schelde-estuarium te verbeteren. De afspraken voor de middenlangetermijn zijn vastgelegd in OntwikkelingsSchets 2010 en bekrachtigd door middel van een verdrag. Een onderdeel van het verdrag is de gezamenlijke monitoring van de fysieke en ecologische toestand en evaluatie van de effecten van projecten.Om dit mogelijk te maken heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie een monitoringplan laten opstellen. De methoden, die gebruikt worden voor de monitoring van de verschillende onderdelen zijn om allerlei redenen vaak niet gelijk in Nederland en Vlaanderen. Hierdoor kunnen voor die onderdelen verschillen ontstaan en wordt de interpretatie bemoeilijkt. In de projectgroep “Monitoring en Data” is afgesproken om de methoden af te stemmen of om aan te geven hoe met de verschillen kan worden omgegaan.

Datasets (3)
  • ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database, more
  • ME: Monitoring Estuary.Monitoring the estuary of the Zeeschelde, more
  • Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets