Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie
Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Documents > Catalogues > Inventories
  Numerical modelling
  Resource management > Water management > Water allocation
  Resources > Natural resources > Water resources
  Water management > Hydrology > Conceptual models
  Water management > Risk > Low water strategies
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
Author keywords
  Schelde basin; Scheldestroomgebied

Authors  Top 

Abstract
  De waterwegen in het Scheldebekken zijn door de mens sterk naar zijn hand gezet: rivieren zijn rechtgetrokken en voorzien van structuren om de bevaarbaarheid te verhogen en om economische centra via het water te ontsluiten zijn er extra kanalen gegraven. Dit bevorderde de watergebonden activiteiten langsheen de waterwegen waarop er een complex systeem ontstond met veel interacties en waar water langs verschillende wegen kan worden afgeleid. Zo vormden er zich zowel binnen als buiten het bekken belangrijke transfers.

  Gezien deze complexiteit is het absoluut noodzakelijk om de impact van maatregelen of beleidskeuzes in het ganse systeem te analyseren. Het is dus essentieel dat het allocatiemodel niet tot Vlaanderen beperkt blijft, maar wordt uitgebreid met grote delen van Wallonië en het noorden van Frankrijk. Het studiegebied beslaat zo bijna 25 500 km² (Figuur 23).

  Uit deze inventarisatie blijkt duidelijk dat er sterke regionale verschillen zijn in de beschikbaarheid van gegevens en het vrijgeven ervan. In Vlaanderen en Nederland zijn voldoende gegevens aanwezig om een gedetailleerd model ven de bevaarbare waterlopen en kanalen op te kunnen bouwen. In Wallonië en Frankrijk is dit veel beperkter. Het allocatiemodel zal in deze gebieden gebouwd moeten worden op basis van (grove) inschattingen. Het buiten beschouwing laten van deze gebieden weegt echter niet op tegen de noodzaak de lokale transfers mee in het allocatiemodel te integreren.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors