Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen
Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp.
Part of: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors 

Keywords
  Biodiversity
  Properties > Physical properties
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Groynes
  ANE, Belgium [Marine Regions]; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; ANE, North Sea, Southern Bight [Marine Regions]; Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors