Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij
van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal protection against erosion > Normal hydrometeo climate
  In-situ measurements
  Salt marshes
  Sedimentary structures > Mud flats
  ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]
  Brackish water
Author keywords
  ADCP; Getijprisma

Project Top | Authors 
 • Veldmeting Zwin

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more


Authors  Top 

Abstract
  Begin augustus 2016 zijn in het Zwin ingrijpende werkzaamheden gestart. Om de impact van de werken op de hydrodynamica te kunnen evalueren is het noodzakelijk om een beeld te hebben van de stromingen en het getijprisma vóór de werken. Daartoe heeft het Waterbouwkundig Labo een testmeting verricht tijdens doodtij op 29-30/06/2016, complementair aan metingen reeds uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

  De belangrijkste lessen die getrokken kunnen worden uit deze testmetingen zijn dat de bevestigingsstructuren moeten voorzien worden van een inox gedeelte om beïnvloeding van het interne kompas van de ADCP te voorkomen. Daarnaast is het nodig dat langsheen de volledige inlaat veel meer stroommeettoestellen ingezet worden, anders zal een berekening van het getijprisma niet mogelijk zijn. Het is ook noodzakelijk dat alle stroommeetpunten met RTK-gps ingemeten worden en dat deze op het RTK-transect liggen dat met regelmatige tijdstippen door afdeling Kust wordt ingemeten.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors