Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [354759]
Evolutie van de bathymetrie rond Wintam: bathymetrische analyse
Meire, D.; Vos, G.; D'Haese, W.; De Maerschalck, B. (2022). Evolutie van de bathymetrie rond Wintam: bathymetrische analyse. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_014_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/123
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Evolutie van de bathymetrie rond Wintam: bathymetrische analyse

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Sediment > Sediment transport
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
Author keywords
  Wintam; hompel

Project Top | Authors 
 • Vervolgonderzoek Sedimentatie Wintam

Authors  Top 
 • Meire, D., more
 • Vos, G., more
 • D'Haese, W.
 • De Maerschalck, B., more

Abstract
  In deze studie werd de morfologische situatie nabij de sluis van Wintam bestudeerd. Deze zone wordt gekenmerkt door de toegangsgeul naar de sluis enerzijds en anderzijds de Rupel die uitmondt in de Schelde in deze zone.
  Op basis van de morfologische evoluties en de bodemvormen werd een inschatting gemaakt van de sedimentbeweging in de beschouwde zone, en de variatie ervan ten gevolge van variaties in de bovenafvoer. In de Zeeschelde kan in het noordelijke gedeelte duidelijk een transport in afwaartse richting worden waargenomen. Aan de zuidelijke zijde vormt zich een wig met duinvorm, die op- en afwaarts beweegt, afhankelijk van de bovenafvoer. Gedurende periodes met een lage bovenafvoer wordt stroomopwaartse migratie van de duin waargenomen, met een snelheid van 10 tot 20 m per maand. Bij periodes van verhoogde afvoer migreert deze duin weer in afwaartse richting. Baggerwerkzaamheden hebben het niveau van de hompel, gelegen juist voor de toegangsgeul van Wintam, verlaagd. De huidige baggerwerkzaamheden lijken voldoende om de hoogte van de hompel constant te houden. Op de Rupel is over de periode 2003 – 2015 een duidelijke uitgroei van een plaat aan de rechteroever waar te nemen. Deze groei lijkt momenteel gestabiliseerd en een aantal duinstructuren lijken hier relatief standvastig voor te komen. Gedurende periodes met hogere bovenafvoer op de Rupel bewegen de duinen in afwaartse richting.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors