Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2022
Bertels, J.; Michielsen, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2024). Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2022. Versie 4.0. WL Rapporten, PA026_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 32 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/230
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2021

Available in  Authors 
Document type: Annual report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Water management > Monitoring-networks > Discharges
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Water management > Water quantity > Water system knowledge
Author keywords
  Debiet, jaarwaarden, maandwaarden, HIC meetstations

Project Top | Authors 
 • Validatie debieten en peilhoogtes

Authors  Top 
 • Vereecken, H., more
 • Deschamps, M., more

Abstract
  Voorliggend rapport beschrijft de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2022 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC), onderdeel van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL). Het beschouwde jaar laat zich karakteriseren door voornamelijk lagere debieten dan normaal (normaalperiode: 1991-2020) en onderscheidt zich hiermee van 2021, waarbij eerder normale tot hoge debieten geregistreerd werden. Vergeleken met andere recente jaren ligt 2022 in lijn met 2017 t.e.m. 2020, waarbij ook frequent abnormaal en uitzonderlijke lage debieten werden waargenomen. In 2022 vertoonden vooral tijdens de maanden augustus en december een groot deel van de meetlocaties uitzonderlijk lage debieten. Omgekeerd werden tijdens januari en februari van 2022 op meerdere locaties hogere debieten geregistreerd dan normaal. Voor wat betreft de extremen van 2022, kwamen de laagste debieten voornamelijk voor in de tweede helft van augustus en de eerst helft van september. De meeste hoogste debieten werden vroeg in het begin van het kalenderjaar geregistreerd, op 9 en 10 januari 2022. Deze hoge debieten waren verre van uitzonderlijk vergeleken met de normaalperiode. De lage debieten in de zomermaanden daarentegen behoorden tot de laagst gemeten debieten in vergelijking met de normaalperiode.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors