Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Mesozooplankton in de Zeeschelde
Van Mieghem, R. (1996). Mesozooplankton in de Zeeschelde. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 28 + annexes pp.

Thesis info:

Available in  Author | Dataset 
Document type: Dissertation

Keywords
    Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
    ANE, Belgium [Marine Regions]
    Marine/Coastal

Author  Top | Dataset 
  • Van Mieghem, R., more

Abstract
    Vanaf de zomer van 1995 startten de staalnamecampagnes van het OMES-project in de Zeeschelde en verder tot de Belgisch-Nederlandse grens. Dit is een eutrofisch estuarium met een uitgestrekt zoutgradient. Binnen het kader van dit project wordt ook de mesozooplankton populatie bestudeerd. Uit de analyse van de bekomen resultaten bleek algauw dat saliniteit en temperatuur de belangrijkste milieufactoren zijn in dit systeem. Dertig jaar geleden werd de laatste studie over zooplankton van de Schelde gepubliceerd (De Pauw, 1975). Bij vergelijking van deze resultaten met nu, werden twee belangrijke vaststellingen gedaan. Ten eerste vertoonde de typische estuarine soort, Eurytemora affinis, een grotere verspreiding in het voorjaar. Deze verspreiding gaat bovendien gepaard met een zuurstof toename in het voorjaar. In de late lente en zomer stijgt vervolgens de temperatuur en daalt de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water. Vanaf dat moment beperkt de E.affinis populatie zich terug tot Antwerpen, het turbiditeitsmaximum. Ten tweede werden thermofiele soorten in het systeem waargenomen. Deze soorten komen te voorschijn in de zomer, wanneer de watertemperatuur sterk oploopt. Thermocyclops crassus, Thermocyclops oithonoides , Mesocyclops leuckarti zijn organismen waarbij de abundantie positief gecorreleerd is met de watertemperatuur. Hun optimale ontwikkeling situeert zich aan 25°C. Het voorkomen van deze "nieuwe" thermofiele soorten suggereert een hogere opwarming van het oppervlakte water, tijdens de zomer, in vergelijking met dertig jaar geleden.

Dataset
  • Van Mieghem R.; Daro N.; Faculteit Wetenschappen, Laboratorium voor Ecologie en Systematiek. VUB: Belgium; (2016): Mesozooplankton in the Sea Scheldt between 1995 and 1996., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Dataset