Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Gebruik en misbruik van de Schelde
Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde. Levende Nat. 102(2): 40-42
In: De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer. Stichting De Levende Natuur: Oosterbeek; Amsterdam; 's-Graveland. ISSN 0024-1520, more
Also appears in:
(2001). De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2). Stichting De Levende Natuur: Utrecht. 37-106 pp., more

Available in  Author 

Keywords
  Dredging
  Ecology
  Ecosystems
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Human impact
  Mining
  Policies > Water policy
  Pollution > Water pollution
  Belgium, Schelde R. [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Author  Top 
 • Santbergen, L.L.P.A., more

Abstract
  Overzicht van menselijke ingrepen in het Schelde-estuarium en de nadelige effecten op de natuurwaarden. In tabellen het economisch belang van de Scheldehavens en de veranderingen in oppervlaktes schorren, slikken, platen, ondiep water en geulen in de Westerschelde. Ter afsluiting: hoe werken Frankrijk, België en Nederland aan een schonere Schelde en een duurzamer gebruik

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author