Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel
Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Chemical reactions > Denitrification
  Conservation > Nature conservation
  Environments > Aquatic environment > Marine environment > Intertidal environment
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  Water bodies > Inland waters > Wetlands

Auteurs  Top 
 • Van Damme, S., meer
 • Van Cleemput, O., meer
 • Kuijken, E.

Abstract
  Het nitraatprobleem, met als belangrijkste kenmerk eutrofiëring, komt duidelijk tot uiting in de Noordzee, en meer in het bijzonder aan de monding van de Schelde en in het Schelde estuarium. Wijzigingen in landbouwpraktijken en de toenemende ontplooiing van waterzuiveringsinstallaties zijn als maatregelen tegen nitraatinput in de Schelde onvoldoende. Herstel van “wetlands" wordt geschat een ekonomisch veel efficiëntere strategie te zijn om stikstofinputs in estuaria te beperken. De belangrijkste oorzaak hiervan is denitrificatie. In dat opzicht is onderzoek van zoetwatergetijdegebieden zeer schaars, en bestaat er een gebrek aan kennis om de mogelijkheid tot denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden in te schatten. De invloed van het getij als karakteristieke factor op denitrificatie is nauwelijks onderzocht. Bovendien is de ruimtelijke en temporele variatie van denitrificatie zo groot, dat de bestaande, schaarse, resultaten onvoldoende representatief zijn. De mogelijkheden die bestaan om zoetwatergetijdegebieden te herstellen maken onderzoek van denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden daarom zeer nuttig.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs