MONEOS datafiches

S-FC-N-010 - Zuurstof (periodiek)

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1213) Zuurstofverzadiging in % in Waterbodem %
(1214) Zuurstof, opgeloste in mg/L in Waterbodem mg/L