O&M Data archief

Welkom op de interne pagina voor de werkgroep Onderzoek en Monitoring Schelde-estuarium (O&M). Deze virtuele ruimte voorziet link naar het Marine Data Archive, waar verslagen, rapporten, kalenders, en dergelijke kunnen opgeslagen worden en gedeeld met andere gebruikers binnen de werkgroep.

Afbeelding
logo MDA

Toegang E-room

Om toegang te krijgen tot het O&M Data Archief is een paswoord en login vereist. Met dit login en paswoord krijgt men, afhankelijk van de functie binnen het project,  toegang en specifeke rechten binnen de folder Projectmanagement en/of Projecten en/of het O&M Archief.

Nieuw binnen de werkgroep O&M of paswoord vergeten? Stuur een mailtje naar info@scheldemonitor.org, of vraag een account aan op het Marine Data Archive zelf.

Gebruik E-room

De E-room wordt voornamelijk gebruikt als data archief voor het archiveren en overzichtelijk bijhouden van de aangeleverde MONEOS databestanden.

  • O&M Archief: Hier worden alle monitoringsdata binnen het MONEOS programma gearchiveerd. Het betreft verschillende versies van databestanden: originele bestanden ontvangen van de data leveranciers,  bewerkte files aangeleverd door opdrachtnemers.
  • T2009 Archief: Alle bestanden die werden aangeleverd en teruggeleverd voor de T2009 evaluatie.
  • T2015 Archief: Alle bestanden aangeleverd in het kader van T2015.

VNSC Cloud

Volgende domeinen worden niet meer op het Marine Data Archive bewaard, maar worden verzameld op de VNSC Cloud.

  • Projectmanagement : Bestemd voor de beheerders binnen de werkgroep O&M. Hier wordt alle informatie en de verslagen omtrent overleg binnen de stuurgroep en kerngroep bijgehouden.
  • Projecten : Bestemd voor alle betrokkenen bij de projectgroepen van O&M. Elke projectgroep heeft een eigen folder waarin verslagen of nota's van vergaderingen en de tussentijdse of eindrapporten van de diverse projecten worden bijgehouden. Alle administratieve of informatieve documenten kunnen hier opgeslagen en geconsulteerd worden.