Diversiteit habitats

Een habitat is de leefomgeving van organismen en wordt bepaald door zowel de biotische als abiotische factoren waarbij het organisme kan voorkomen. De habitatdiversiteit in het Schelde-estuarium wordt in grote mate beïnvloed door hydro- en morfodynamische factoren zoals onder andere de getijwerking en sedimentafzetting. In het estuarium zijn er ook verschillende waardevolle en internationaal beschermde biotopen aanwezig.

Ecotopenkaarten worden opgesteld aan de hand van verschillende parameters (zoals bijvoorbeeld droogvalduur, zoutgehalte en bodem) en zijn een combinatie van fysiotopen- en geomorfologische kaarten. Ecotopenkaarten maken het mogelijk om de evolutie in kwaliteit en kwantiteit van de verschillende biotopen te zien. Zo kunnen het behoud van de diversiteit, de natuurontwikkeling en het effect van maatregelen in het Schelde-estuarium beoordeeld worden. Dit werd mee opgenomen in het luik 'Natuur' van de 'Agenda voor de Toekomst' van de VNSC.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Ecotopen_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
DiversiteitHabitats_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus