Literatuur in ScheldeMonitor

De literatuurcollectie van ScheldeMonitor is een samenstelling van verschillende afgelijnde rapportagereeksen, content uit het Integrated Marine Information System (IMIS) van VLIZ,  en de verschillende thematische collecties die toegankelijk zijn gemaakt via de website van VNSC.

Integrated Marine Information System

IMIS bevat berg aan referenties over allerhande publicaties, personen, instituten, datasets en projecten die te maken hebben met de Schelde, het estuarium en alle daarin plaatsvindende activiteiten. 

Afbeelding
CatalogusIMIS_logo
Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
icon institute
Afbeelding
icon persons
Afbeelding
icon project
Afbeelding
eerstelijnscover

Eerstelijnsrapportages

In het kader van de OntwikkelingsSchets 2010 werd een jaarlijkse rapportage opgesteld die een eerste weergave is van de beschikbare data. Deze rapporten beschrijven enkel 'wat men in de meetresultaten ziet', en vormt een interpretatie van de gegevens op basis van een eenvoudige analyse. Er wordt gebruik gemaakt van beschikbare hydrodynamische, fysisch-chemische en biologische data vanaf 1996. Het eerste rapport werd gemaakt voor het jaar 2011, het laatste werd recent opgeleverd voor 2019. 

Naar Eerstelijnsrapportage
Afbeelding
MONEOS rapporten

MONEOS Rapporten

De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer.  Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken.  Het Vlaams Instituut voor de Zee biedt ondersteuning aan de projectgroep voor het centraliseren en beschikbaar stellen van de MONEOS datareeksen voor de diverse rapporteringen.

Naar MONEOS Rapportage
Afbeelding
T-Rapportage 2014

T-Rapportage

Naast de periodieke rapporten wordt zesjaarlijks een evaluatierapportering uitgevoerd. Deze rapportage, de T-rapportage of 'indicatoren voor een duurzaam beheer' genoemd, richt zich op de evaluatie van drie hoofdfuncties: Natuurlijkheid, Veiligheid en Toegankelijkheid. 

Naar T-Rapportage
Afbeelding
printscreen literature

Schelde-Indicatoren

In 2010 werd een project opgezet in het kader van de LangeTermijnVisie-doelstellingen (LTV), dat een set indicatoren selecteerde en afstemde op het volledige grensoverschrijdende Schelde-estuarium, in overleg met wetenschappers en het beleidsniveau. Dit project resulteerde in 2011 in een publicatie die aan de hand van 18 verschillende indicatoren de toestand van het gebruik van de Schelde beschreef.

Naar Indicatoren
Afbeelding
screenvnsc

VNSC Publicaties

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie zelf maakt ook verschillende publicaties openbaar, onderverdeeld in zes categorieĆ«n. Deze collectie geeft meer informatie over de organisatie, het onderzoek en de projecten van de VNSC. Er kunnen verslagen, magazines, brochures en wetenschappelijk rapporten in teruggevonden worden. 

Naar VNSC-website