MONEOS datafiches

S-HD-N-006 - Golven

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1806) Frequentie waar het energiespectrum maximaal is in Hz in oppervlaktewater Hz
(1813) Gemiddelde golfperiode uit spectrale momenten m0+m2 van 30-1000 mHz in s in oppervlaktewater s
(1814) Gemiddelde golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm
(1815) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/10 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1816) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/3 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1817) Gemiddelde golfhoogte uit hoogste 1/50 deel van de golven in cm in oppervlaktewater cm
(1818) Gemiddelde golfperiode in s in oppervlaktewater s
(1819) Gemiddelde golfperiode uit langste 1/3 deel van de golven in s in oppervlaktewater s
(1822) Golfhoogte in dm in oppervlaktewater dm
(1873) Maximaal gemeten golfhoogte in cm in oppervlaktewater cm
(1874) Maximaal gemeten golfperiode in s in oppervlaktewater s
(1967) Standaard afwijking van golfhoogte verdeling in cm in oppervlaktewater cm
(1968) Standaard afwijking van golfperiode verdeling in s in oppervlaktewater s
(1997) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 100-200 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2
(1998) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 30-100 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2
(2594) Gemiddelde periode van de golven waaruit H3 bepaald is in 0.1 s 0,1s
(2596) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.5 Hz in 0.1 s 0,1s
(2597) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.7 Hz in 0.1 s 0,1s
(2598) Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-1.0 Hz in 0.1 s 0,1s
(2599) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-0.500 Hz in cm cm
(2601) Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-1.000 Hz in cm cm