MONEOS datafiches

S-HD-N-006 - Golven

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1814) GGH: Gemiddelde golfhoogte in cm cm
(1815) H10: Gemiddelde hoogte van het 1/10 deel hoogste golven in cm cm
(1816) H3: Gemiddelde hoogte van het 1/3 deel hoogste golven in cm cm
(1817) H50: Gemiddelde hoogte van het 1/50 deel hoogste golven in cm cm
(1818) GGT: Gemiddelde golfperiode in 0.1 s s
(1822) Golfhoogte in dm in oppervlaktewater dm
(1873) HMAX: Maximale golfhoogte in cm cm
(2594) TH3: Gemiddelde periode van de golven waaruit H3 bepaald is in 0.1 s 0.1 s
(2596) TM02: Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.5 Hz in 0.1 s 0.1 s
(2597) TM02: Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-0.7 Hz in 0.1 s 0.1 s
(2598) TM02: Periodeparameter berekend uit het spectrum 0.03-1.0 Hz in 0.1 s 0.1 s
(2599) Hm0: Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-0.500 Hz in cm cm
(2601) Hm0: Significante golfhoogte uit 10mHz spectrum van 0.03-1.000 Hz in cm cm
(10784) Tm-10: Min-eerste moment periode (M-1/M0) in 0.1 s 0.1 s
(10787) FP: Piekfrequentie in 0.001 Hz 0.001 Hz
(10788) TE1: Energie van 0.2 - 1.0 Hz in cm2 cm2
(10789) TE2: Energie van 0.1 - 0.2 Hz in cm2 cm2
(10790) THMAX: Periode van de hoogste golf in 0.1 s 0.1 s
(10791) E10: Energie van 0.0 - 0.1 Hz in cm2 cm2
(10792) TE1: Energie van 0.2 - 0.5 Hz in cm2 cm2
(10793) FP: Piekfrequentie in 0.01 Hz 0.01 Hz