MONEOS datafiches

S-FC-N-028 - Lichtklimaat (periodiek)

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(461) Doorzichtigheid in cm in Oppervlaktewater cm
(495) Lichtextinctie in /m in oppervlaktewater /m
(1792) Extinctie gemeten bij 380 nm, maat voor humus in DIMSLS in oppervlaktewater DIMSLS
(1806) Frequentie waar het energiespectrum maximaal is in Hz in oppervlaktewater Hz
(1838) Instraling in uE in oppervlaktewater uE
(1997) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 100-200 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2
(1998) Totale energie uit energiedichtheidspectrum van 30-100 mHz in cm2 in oppervlaktewater cm2