MONEOS datafiches

S-FC-V-005 - Turbiditeit - Continu

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(5384) Nefelometrisch troebelheid (NTU) NTU
(5386) Concentratie van sedimenten in suspensie (VAR) in mg/l mg/l
(5390) Formazine troebelheid (FTU) FTU
(5392) Concentratie van sedimenten in suspensie (troebelheid) in mg/l mg/l
(13572) Concentratie van sedimenten in suspensie (berekend) in mg/l mg/l