MONEOS datafiches

S-DS-V-007a - Maandelijkse vogeltellingen

Beschrijving: Watervogeltellingen Zeeschelde: maandelijks worden bij laagtij vanop schepen watervogels geteld van aan de grens tot Gent en het stukje Rupel tot aan de oude kanaalarm.
Planning metingen: Beneden Zeeschelde: jaarrond midmaandelijks bij laagtij Boven Zeeschelde, Rupel en Durme: Maandelijks jaarrond BoZe, Maandelijks in de winter Bovenlopen: Maandelijks in de winter Datarapport jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: De trajecten op Nederlands grondgebied werden niet opgenomen. De aangeleverde data lopen van oktober 1991 tot en met maart van het rapportagejaar. Oorspronkelijk werd enkel tijdens de winter (oktober – maart) geteld, vanaf 1993 wordt ook tijdens de zomer geteld. Deze zomertellingen (april (behalve juni) - september) werden stopgezet tussen Antwerpen en Gent sinds het telseizoen 2018/19. In de zomer wordt enkel nog gebiedsdekkend geteld in juni. Sinds de winter van 1995/1996 wordt ook geteld langsheen de Rupel (Rupelmonding – sas van Wintam). De tellingen gebeuren vanaf een boot en bij laag tij. Omdat het niet haalbaar is om het volledige onderzoeksgebied grondig te tellen tijdens de periode van één laag tij, worden de telling gespreid over drie dagen. De dagen worden steeds gegroepeerd in het midden van de maand. Alle watervogelsoorten (en steltlopers) worden tijdens de boottellingen geteld sinds het begin van de tellingen, de meeuwen en sternen worden geteld sinds oktober 1999. Teltrajecten als separaat tabblad toegevoegd aan de spreadsheet.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: