MONEOS datafiches

S-DS-V-007b - Vogeltellingen zijrivieren

Beschrijving: Watervogels langs de zijrivieren worden gemonitored als onderdeel van het project winterwatervogeltellingen Vlaanderen. Deze tellingen worden over heel Vlaanderen ééns per maand (midmaandelijks) uitgevoerd in de winter (oktober-maart) door vrijwilligers tijdens het week-end. Vlaanderen wordt hiertoe ingedeeld in telgebieden.
Planning metingen: midmaandelijks van oktober tot maart
Uitvoerende organisatie: vrijwilligers onder coördinatie van het INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: De tellingen langsheen de zijrivieren (behalve het deel tussen de Rupelmonding tot Wintam) worden geteld vanop de rivieroever door vrijwilligers. De meeuwen, sternen, wulp, kievit en waterhoen worden langs de zijrivieren geteld sinds oktober 1999.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: