MONEOS datafiches

S-DS-V-008 - Zoogdieren

Beschrijving: Alle waarnemingen van zeehond, bever en otter in het Schelde-estuarium worden jaarlijks opgespoord en verzameld.
Planning metingen: jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: locaties: zie datarapportage inbo
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: