MONEOS datafiches

S-DS-V-009 - Fytoplankton

Beschrijving: In het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties verschillende fytoplanktontaxa tot op soortsniveau geïdentificeerd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand. 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Ecobe / Ugent
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: