MONEOS datafiches

S-EF-V-001 - Pelagische primaire productie

Beschrijving: In het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties de pelagische primaire productie parameters (alfa en µmax) wordt bepaald.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand. 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen Ugent - Marbiol
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: