MONEOS datafiches

S-EF-V-002 - Benthische primaire productie

Beschrijving: In het kader van OMES zal op een 5-tal stations de benthische primaire productieparameters (alfa en µmax) bepaald worden.
Planning metingen: Maandelijks in de zomermaanden (april tot september).
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: