MONEOS datafiches

S-EF-V-002 - Benthische primaire productie

Beschrijving: In het kader van OMES zal op een 5-tal stations de benthische primaire productieparameters (alfa en µmax) bepaald worden.
Planning metingen: Maandelijks in de zomermaanden (april tot september).
Uitvoerende organisatie: OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: