MONEOS datafiches

S-EF-V-003 - Pelagische secundaire productie

Beschrijving: In het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties wordt als cruciale link tussen de primaire productie en de hogere niveaus het zoöplankton, onderverdeeld in microzoöplankton en mesozoöplankton, bepaald.
Planning metingen: maandelijkse staalnames in de wintermaanden; halfmaandelijkse staalname in de zomerperiode
Uitvoerende organisatie: OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: