MONEOS datafiches

S-EF-V-007 - Microfytobenthos

Beschrijving: In het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties wordt de biomassa en samenstelling van het microfytobenthos onderzocht .
Planning metingen: Tijdens de zomermaanden (maart tot oktober)) wordt het microfytobenthos op 5 ruimtelijk gespreide stations in het estuarium gemeten.
Uitvoerende organisatie: Universiteit Antwerpen - Ecobe Ugent
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: