MONEOS datafiches

O-EF-V-008a - Vissen (Glasaal)

Beschrijving: O-EF-V: glasaalbemonstering Wichelen
Planning metingen: Onderzoek gestopt
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Onderzoek gestopt , niet bruikbaar voor systeemevaluatie
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: