MONEOS datafiches

O-EF-V-008b - Vissen (Schorren)

Beschrijving: O-EF-V: het belang van de slikken en schorren voor de juveniele vissen in de Zeeschelde (kraamkamer en opgroei onderzoek).
Planning metingen: voorjaar; zomer; najaar (5 jaar)
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: