MONEOS datafiches

S-HD-N-003 - Debiet - Bovenafvoer

Beschrijving: De Westerschelde kent vier grote (zoet)watertoevoeren, één daarvan wordt door Rijkswaterstaat Zeeland ingewonnen (zie tabel). Daarnaast zijn er diverse kleinere watertoevoeren zoals gemalen, industriële lozingen etc. Uit simulaties met mathematische modellen blijkt, dat de zoutgradiënt met deze vier zoetwatertoevoeren en de zoute zeerand als randvoorwaarden berekend kan worden. De afvoergegevens van de Antwerpse Dokken worden aangeleverd door het GemeentelijkHavenbedrijf Antwerpen. De gevalideerde afvoergegevens van de Schelde te Schelle worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Ongevalideerde afvoer-gegevens van de Schelde en zijrivieren zijn ook op internet beschikbaar.
Planning metingen: vanaf 1988
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: De afvoergegevens van de Antwerpse Dokken worden aangeleverd door het GemeentelijkHavenbedrijf Antwerpen. De gevalideerde afvoergegevens van de Schelde te Schelle worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Ongevalideerde afvoer-gegevens van de Schelde en zijrivieren zijn ook op internet beschikbaar. Locatie(s) van de verschillende sensoren als X,Y, hoogte tov NAP opgegeven in metadatabestand. Ook een logbestand aanwezig wat lijkt op metadata van het instrument. Meetverslag, rapportage en logboeken aanwezig
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: