MONEOS datafiches

P-HD-N-005 - Snelheid - puntmeting

Beschrijving: In vooraf gedefinieerde raaien wordt op de drie plaatrandstortlocaties de stroomsnelheid en –richting gemeten. De meting wordt uitgevoerd met behulp van ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) op een diepte van ca. -7 m tov NAP en Nortek AquaDopp geplaatst op de plaat. De periode waarover wordt gemeten bedraagt een maand.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: