MONEOS datafiches

S-MD-N-001 - Topo-bathymetrie

Beschrijving: Opname van bodemdieptes gebeurt op vooraf gedefinieerde vakken. De opnames worden uitgevoerd met behulp van een schip met een singlebeam echolood, waarbij raaien door het betreffende vak worden gevaren. De vakken 1 t/m 6 bestrijken de Westerschelde, de vakken 12 t/m 19 en 44 bestrijken de monding. De vakken 1 t/m 6 worden altijd in een vaste volgorde opgenomen: te beginnen met vak 1 (oost) en eindigend met vak 6 (west). De periode waarbinnen het hele gebied volledig moet zijn opgenomen is 1 januari – 31 juni. Indien er twee opnames in een jaar gepland zijn is de opnameperiode voor de 2e opname 1 juli – 31 december. De droogvallende delen worden sinds 1995 jaarlijks opgenomen met RTK en/of laseraltimetrie. Deze data wordt samengevoegd met de data van de echolodingen. Alle data samengenomen wordt vergrid m.b.v. de applicatie ‘Digipol’ tot een gebiedsdekkend raster met rastercellen van 20x20m. De laseraltimetrie-opname dient zoveel mogelijk in het midden van de opnameperiode van de peilingen plaats te vinden. Feitelijk houdt dit in dat de laseropname dan in de maanden maart/april uitgevoerd dient te worden. Indien de droogvallende delen met RTK wordt opgenomen dan geldt ook de opnameperiode 1 januari – 31 juni. Bij zowel laser als RTK geldt voor een vak dat de droogvallende delen binnen 3 maanden na de peiling ingewonnen moet zijn om nog een goede aansluiting te kunnen garanderen. Wanneer er 2 opnames in een jaar gepland staan wordt van de droogvallende delen geen 2e opname uitgevoerd (veranderingen gaan hier te traag voor).
Planning metingen: jaarlijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: In principe worden alle vakken in het kader van het MWTL 1 maal in de drie jaar gepeild. De vakken 1 t/m 6 en 18 en 19 worden ook in het kader van het opvolgen van het flexibel storten gemeten. De frequentie van deze vakken wordt vanaf 2007 aangevuld zodat deze lodingen met een frequentie van 1x per jaar beschikbaar zijn. Gegevens vanaf 1951 voor de Westerschelde, en vanaf 1965 voor de monding Rapport op publicatiedatabank beschikbaar: Zelfde als voor de verschillende type kaarten (ecotopen/Zoutkaart etc). Hier is informatie over vaklodingen en laseraltimetrie beschikbaar. Voor RTK GPS metingen is alleen data (excel en shapefiles) geleverd, geen metadata.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: