MONEOS datafiches

S-MD-N-010 - Lodingen hoofd- en nevenvaarwateren (ECS)

Beschrijving: Deze lodingen (multibeam) worden uitgevoerd rond de vaarwegen, rijkshavens bruggen in het Deltagebied. Deze worden 1 tot 2 keer per jaar uitgevoerd. De gegevens worden ingewonnen volgens landelijk vastgestelde normen en voorschriften (RWSV’s). De plaatsbepaling wordt met RTK-dGPS bepaald. Aanvullende toepassing: De gegevens worden verwerkt in Digitale Terrein Modellen en hydraulische en morfologische modelschematisaties Deze datainzameling is stopgezet.
Planning metingen: Deze datainzameling is gestopt.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Deze datainzameling is gestopt.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: