MONEOS datafiches

S-MD-N-013 – Bestortingen Westerschelde (voorheen P-MD-N-013)

Beschrijving: De meeste bestortingen zijn/worden in de Westerschelde om twee redenen aangebracht: 1. om te voorkomen dat de onderwateroever verder erodeert en op deze manier de stabiliteit van de zeewering negatief beïnvloed; 2. om te voorkomen dat door erosie van de geulwand de hydraulische bochtstralen van het hoofdvaarwater negatief worden beïnvloed (geulwandverdedigingen). Op enkele plaatsten in de vaargeul (Pas van Rilland) zijn ook kabelstraten bestort (zinkstukken). Verder is de bodem rond de div. nollen en strekdammen bestort. De bestortingen liggen voornamelijk daar waar de diepe geul zich direct langs de zeewering bevindt of waar de bochtstralen klein zijn (scherpe bocht). Geulwandverdedigingen vanaf 1992.
Planning metingen: Geulwandverdedigingen vanaf 1992, overige onbekend.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid, locatie Terneuzen
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: De bestortingen liggen voornamelijk daar waar de diepe geul zich direct langs de zeewering bevindt of waar de bochtstralen klein zijn (scherpe bocht). Geulwandverdedigingen vanaf 1992
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht Telefoon: +31 88 797 4960
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: