MONEOS datafiches

S-MD-N-014 - Detailloding geulwandverdedigingen

Beschrijving: Opname van geulwandverdedigingen gebeurt op vooraf gedefinieerde vakken. De opnames worden gebiedsdekkend uitgevoerd met behulp van een schip met multibeam (vanaf 2010, voorheen singlebeam waarbij raaien door het betreffende vak worden gevaren). Lodingen worden hoofdzakelijk gebruikt ter controle van de stabiliteit van de bestorting en de onverdedigde bodem te toetsen op mogelijk ongunstige erosieprocessen (bijv. onder- en achterloopsheid). De droogvallende delen (achterliggend slik) werden tot 2006 aanvullend opgenomen met RTK. Tegenwoordig worden de jaarlijkse laseraltimetrieopnames gebruikt om het achterliggende slik op ontwikkelingen te bestuderen deze data inzameling is gestopt
Planning metingen: Deze datainzameling is gestopt.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid, locatie Terneuzen
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Deze datainzameling is gestopt.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht Telefoon: +31 88 797 4960
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: