MONEOS datafiches

S-FC-N-015 - Metalen (zwevendstof)

Beschrijving: Maandelijks vinden vaartochten plaats van Vlissingen tot Schaar van Ouden Doel (MWTL = Monitoring Waterstaatskundige Toestand des Lands). In de zomermaanden wordt de vaartocht 2x per maand gevaren. In het mondingsgebied worden 3 stations bemonsterd: Wielingen, Walcheren 2 en Walcheren 20. Wielingen is en aparte meettocht evenals Walcheren 2 en Walcheren 20. Hierbij worden op min of meer aantal vaste plaatsen monsters genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. In verband met het getij wordt ook altijd saliniteit gemeten. Voor metalen en organische MVO is aantal meetbare relevante stoffen ↑ sinds 1972. De programma’s zijn meermaals aangepast. Voor zwevendstof, pigment in algen, POC, N en P valt meetreeks samen met die v opgeloste stoffen en fysisch-chemische metingen
Planning metingen: Maandelijks, 2X per maand in de zomer. Westerschelde: start 1 uur voor hoogwater in Vlissingen Monding: Wielingen start 1 uur na hoogwater ter plaatse,6x per jaar Noordzee: Walcheren 2 en 20: Willekeurig, maandelijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data ( servicedesk-data@rw.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: