MONEOS datafiches

S-EF-N-029 - Lichtindringing - Continu

Beschrijving: "Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen."
Planning metingen: Continue metingen maart t/m oktober
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat WVL
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Het multiparametertoestel tbv MONEOS meet ook zuurstof, troebelheid, fluorescentie en licht. (YSI 6600 V2). Voor de meetopstelling zie “Continue metingen op de Overloop van Hansweert”. PAR-1 is 15 cm boven en PAR-2 is 15 cm onder de druksensor
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: