MONEOS datafiches

S-DH-N-005 - Droogvalduurkaart

Beschrijving: Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de productbeschrijving ‘Zoute Ecotopenkaaten’, verkrijgbaar die de Servicedesk Data.
Planning metingen: 1 x /2jr vanaf 2008 tot 2020, daarna 1 x /6 jr.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Er heeft een harmonisatieslag plaatsgevonden. De brondata van de harmonisatie is niet beschikbaar gesteld maar wel aanwezig. Datum van vogelvlucht beschikbaar in rapport!
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:   Rapport beschikbaar als link op publicatiedatabank van het ministerie
Jaarraporten
Inwinnende instantie: