MONEOS datafiches

S-DS-N-010 - Schelpdierbestanden

Beschrijving: Schelpdierbestand in het litoraal van de Westerschelde. NB De visserijgegevens - aanlandingen (fiche S-DS-N-004 - vissen) - bevat ook gegevens over schelpdieren.
Planning metingen: voorjaar
Uitvoerende organisatie: WMR (IMARES)
Conctact:
Opmerkingen: De kwadranten 31/F3 en 31/F4 strekken zich uit tot buiten de Westerschelde. De gegevens nodig voor de evaluatie zijn hieruit te selecteren.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: