MONEOS datafiches

S-FC-N-006 - Turbiditeit - periodiek

Beschrijving: Tijdens de MWTL-meettochten wordt over het traject troebelheid ingewonnen. De meting start 1 uur voor hoogwater in Vlissingen
Planning metingen: Maandelijks, 2X per maand in de zomer.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat WVL
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: