MONEOS datafiches

S-FC-N-025 - Metalen (bodem)

Beschrijving: Een maal per 3 jaar wordt de bodem op 12 locaties van de Westerschelde bemonsterd voor het bepalen van het gehalte aan microverontreinigingen. Uit deze monsters wordt de fractie<63µm afgescheiden voor de bepaling van het gehalte aan anorganische en organische microverontreinigingen. Als steunparameters worden het koolstofgehalte en de bodemsamenstelling van deze fractie bepaald. Naast de fractie <63µm wordt de bodemsamenstelling van het gehele monsterbepaald.
Planning metingen: 3-jaarlijks. Voorjaar: aanvangsdatum?, , 2001, 2004, 2007, 2010
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data ( servicedesk-data@rw.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: