MONEOS datafiches

S-FC-N-026 - Organische micro’s (bodem)

Beschrijving: Een maal per 3 jaar wordt de bodem op 12 locaties van de Westerschelde bemonsterd voor het bepalen van het gehalte aan microverontreinigingen. Uit deze monsters wordt de fractie<63µm afgescheiden voor de bepaling van het gehalte aan anorganische en organische microverontreinigingen. Als steunparameters worden het koolstofgehalte en de bodemsamenstelling van deze fractie bepaald. Naast de fractie <63µm wordt de bodemsamenstelling van het gehele monsterbepaald.
Planning metingen: driejaarlijks. Voorjaar: aanvangsdatum?, , 2001, 2004, 2007, 2010
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data ( servicedesk-data@rw.nl)
Opmerkingen: Organische micro’s (mg/kg?) PCB: 13 stuks - 18, 28, 31, 44, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 170, 180, 187. PAK: 13 stuks - Organotin: 6 stuks - mono, di, tributyl- en fenyltinverbindingen
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: