MONEOS datafiches

S-DS-N-006 - Kustbroedvogels

Beschrijving: Het jaarlijks monitoren van de kustbroedvogels vindt plaats in het gehele Deltagebied. Veel soorten zijn immers zeer mobiel en kunnen soms zelfs binnen één broedseizoen van broedplaats wisselen. Het onderzoeksgebied strekt zich zuidelijk uit tot de Nederlands-Belgische grens, oostelijk tot de lijn Bergen op Zoom - Moerdijk - Biesbosch -Dordrecht en noordelijk tot de Nieuwe Waterweg - Nieuwe Maas.
Planning metingen: Mei, juni, juli
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV Delta ProjectManagement (DPM)
Conctact: Rijkswaterstaat - CIV (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk dataBezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA DelftPostadres: Postbus 5023 2600 GA DelftTelefoon: +31 152 757 700Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: