MONEOS datafiches

S-DS-N-007 - Hoogwatervogeltellingen

Beschrijving: Telling watervogels in de zuidwestelijke Delta
Planning metingen: Maandelijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat - CIV Delta ProjectManagement (DPM)
Conctact: Rijkswaterstaat - CIV (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: In de maanden maart, april, juni, juli, september en oktober worden alleen de steekproefgebieden geteld. In de overige maanden worden alle gebieden geteld.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: